แสดงความอาลัย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

สำนักงานสภามหวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
Scroll to Top